Västras veterinär Mikael Levin ägnade sitt examensarbete åt att utveckla ett specialdesignat klippverktyg som kan användas vid operation istället för att sy.

Detta gjorde han tillsammans med Odd Höglund, lektor i kirurgi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Verktyget leder till snabbare, enklare och säkrare kirurgi.

Odd Höglund hade skissat på klippverktyget en längre tid. När sedan dåvarande veterinärstudenten Mikael Levin, med bakgrund som konstruktör, skulle göra sitt examensarbete blev hans uppgift att rita, utveckla och konstruera verktyget i detalj.

Ett avtal för tillverkning av instrumentet har nu ingåtts med en tysk etablerad tillverkare av kirurgiska instrument.