I dagsläget finns endast begränsad kunskap om vilka smittämnen som orsakar kennelhosta i Sverige. Vi söker därför hundar som har kennelhosta i ett tidigt skede som kan delta i forskning för att få mer kunskap om sjukdomen.

Forskare vid SLU och SVA bedriver just nu ett forskningsprojekt om kennelhosta i samarbete med ett antal djursjukhus och veterinärkliniker, däribland Västra Djursjukhuset. Syftet med projektet är att få fram information om vilka virus och bakterier som orsakar kennelhosta hos hund i Sverige, information som är viktig för att kunna förebygga sjukdom och förhindra smittspridning. I dagsläget finns endast begränsad kunskap om vilka smittämnen som orsakar kennelhosta i Sverige.

Vi söker därför hundar som har kennelhosta i ett tidigt skede (max 7 dagar från symtomdebut). Deltagande i studien innebär att hunden provtas med topsprover från nos och svalg samt ett blodprov.

Projektet stöds av Agria:s och SKK:s forskningsfond, Svelands stiftelse för djurens hälsa och livskvalitet, samt Jan Skogsborgs stipendiefond.