Vi på Västra är stolta över att ligga i framkant vad gäller veterinär vårdhygien och vi arbetar med omfattande hygien- och smittskyddsrutiner i alla led i vårt arbete.

Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar egenskaper som gör att de blir motståndskraftiga, resistenta, mot antibiotika vilket gör att antibiotika förlorar sin effekt. All antibiotikaanvändning bidrar till att resistensutvecklingen ökar. Det är därför mycket viktigt att vi inom djursjukvården, liksom inom humansjukvården, endast använder antibiotika när det är nödvändigt.

Vi följer även Sveriges Veterinärförbunds Antibiotikapolicy och skriver endast ut antibiotika vid infektioner orsakade av bakterier som inte bedöms kunna läka utan antibiotika.

Här kan du läsa hela vår Antibiotikapolicy