Kaniner bör vaccineras mot kaninpest och kaningulsot.

Vaccination kanin

Vi rekommenderar årlig vaccination mot kaninpest (myxomatos) och för kaniner i södra halvan av landet även mot kaningulsot. Kaniner som träffar andra kaniner i samband med utställningar eller tävlingar samt kaniner som riskerar knott- eller myggburen smitta är särskilt utsatta och bör vara vaccinerade. Vaccination ges helst på senvintern.

Kaninpest och kaningulsot är mycket smittsamma och har mycket hög dödlighet. Det finns ingen bot mot dessa sjukdomar. Kaningulsot smittar direkt mellan kaniner men även indirekt via föremål samt med hjälp av stickande insekter som knott och mygg. Kaninpest smittar via direktkontakt och med hjälp av stickande insekter. Från att tidigare ha varit ett problem framför allt i södra Sverige har sjukdomen nu spritt sig norrut.

Kaniner kan vaccineras från 5 veckors ålder och därefter årligen. Kaninen utvecklar skydd mot sjukdom ca 3 veckor efter vaccinationstillfället. Under pågående utbrott kan vaccinationsrekommendationerna ändras.