På AniCura är friska djur och nöjda djurägare vårt primära fokus och därför har vi utvecklat AniPlan. AniPlan är ett paket av förebyggande vårdtjänster som syftar till att ditt djur skall må bra och minska riskerna för allvarliga hälsoproblem. AniPlan ger även bra rabatter på ytterligare tjänster och produkter samt bidrar till en regelbunden och nära dialog med veterinär och kunnig djurhälsopersonal. AniPlan betalas via en fast månadskostnad. Förebyggande vårdtjänster till en fast månatlig kostnad har under många år erbjudits utomlands där de blivit mycket populära och uppskattade av djurägare.

Abonnera på förebyggande vård och god hälsa.

På AniCura är friska djur och nöjda djurägare vårt primära fokus och därför har vi utvecklat AniPlan. AniPlan är ett paket av förebyggande vårdtjänster som syftar till att ditt djur skall må bra och minska riskerna för allvarliga hälsoproblem. AniPlan ger även bra rabatter på ytterligare tjänster och produkter samt bidrar till en regelbunden och nära dialog med veterinär och kunnig djurhälsopersonal. AniPlan betalas via en fast månadskostnad. Förebyggande vårdtjänster till en fast månatlig kostnad har under många år erbjudits utomlands där de blivit mycket populära och uppskattade av djurägare.

Vad ingår i AniPlan?

AniPlan är anpassat efter ditt djur och har tagits fram av våra veterinärer i syfte att i första hand förebygga sjukdom och åkommor och i andra hand upptäcka dessa i ett tidigt skede. I samband med den årliga vaccinationen, som är inkluderad i AniPlan, görs även en fullständig hälsokontroll där veterinären undersöker hud, päls, öron och tänder. Djurägare och ansvarig veterinär samtalar då också om eventuella förändringar, som t ex kan tyda på smärta hos djuret eller andra besvär som har uppmärksammats. I dessa fall tas en dialog med djurägaren om vilka vidare undersökningar som kan krävas och kostnaden för dessa. Utöver den årliga vaccinationen och hälsoundersökningarna ingår bland annat receptutskrivning och direktregleringsavgift. Med AniPlan följer också rabatter på ytterligare undersökningar och behandlingar samt djurmat och butiksvaror. Men viktigast av allt är att AniPlan ger nära, regelbunden kontakt med kunnig djurhälsopersonal och ökad medvetenhet om ditt djurs hälsa.

Varför AniCuras AniPlan?

AniCuras strävan är att tillhandahålla bästa tänkbara djursjukvård. Inom AniCura har alla djursjukhus och kliniker tillgång till flera av Europas ledande specialister och avancerad utrustning om så skulle behövas. Vi har hög tillgänglighet samt ett ständigt och systematiskt kvalitetsarbete som konstant fortgår. AniCura har som första djursjukvårdsföretag i världen publicerat en kvalitetsrapport i syfte att uppmuntra till ytterligare kunskapsutbyte och kvalitetsutveckling i branschen. Vår storlek och fokus på högkvalitativ djursjukvård är din trygghet.

Varför abonnera på vård?

När ditt djur verkar må bra och vardagen rullar på är det lätt att glömma årliga kontroller som är till för att förebygga och upptäcka problem i ett tidigt skede. Med AniPlan får du regelbundna inplanerade hälsokontroller, ökad kunskap om ditt djur, mer frekvent dialog med kunnig djurhälsopersonal och kontroll över kostnaderna. Veterinär kallar till de undersökningar som ligger i hälsoplanen och lär bättre känna ditt djur och dess specifika förutsättningar.

Behövs en vanlig djurförsäkring också?

AniPlan inkluderar olika tjänster av planerad förebyggande vård. AniPlan är dock ingen försäkring och täcker inte sjukdom och olycksfall. Vi rekommenderar alltid att teckna djurförsäkring för att täcka oförutsedda händelser, oavsett om du väljer AniPlan eller ej.

Hur fungerar det?

AniPlan innebär att ditt djur får en hälsoplanering över året, till en fast månadskostnad som betalas via autogiro. Ditt AniPlan-abonnemang tecknar du direkt på kliniken. Du kallas sedan automatiskt till kliniken för kontroller. I planen, som finns för både hund och katt, ingår bland annat de viktigaste undersökningarna och vaccinationerna som din veterinär bedömer att ditt djur har behov av. Planen ger också bra rabatter på ytterligare undersökningar och behandlingar samt på högkvalitativ djurmat och andra produkter för ditt djur.

Du får även råd och vägledning om hur du själv kan förebygga problem och sjukdomar och kan ställa frågor om saker du funderar på eller är orolig över. Med AniPlan hjälper veterinären, tillsammans med dig, att säkerställa att ditt djur har rätt förutsättningar för god hälsa och ett långt liv. AniCuras förhoppning är också att AniPlan och ett ökat hälsomedvetande leder till lägre kostnader genom ett minskat behov av avancerad veterinärvård.