När hundvalpen föds har den inga tänder. Successivt, från ungefär 3 veckors ålder, börjar valpens mjölktänder komma fram.

När valpen är redo att flytta hemifrån vid ca 8 veckors ålder har den normalt 28 mjölktänder. Mjölktänderna kommer sedan att ersättas av de permanenta tänderna under tandväxlingsfasen som pågår mellan ca 4 månaders och 6 månaders ålder. En vuxen hund har 42 permanenta tänder.

Ibland kan en eller flera mjölktänder sitta kvar även efter att de permanenta tänderna brutit fram. De kallas då persisterande mjölktänder. Dessa tänder bör dras ut eftersom de kan hindra de permanenta tänderna från att växa ut till sin korrekta position och därmed leda till bettfel.

Om en mjölktand skulle fraktureras, brytas av, så är det viktigt att låta en veterinär undersöka valpen. En trasig mjölktand kan vara en inkörsport för bakterier in i käkbenet och orsaka en infektion kring mjölktandens rot. Innan de permanenta tänderna bryter fram ligger tandanlagen och väntar i området för mjölktändernas rötter. En infektion i det området kan ge svåra skador på den permanenta tandens anlag, eller till och med förstöra det helt. Oftast rekommenderar vi av den anledningen att en frakturerad mjölktand dras ut.

Det är bra att vänja hunden vid tandborstning redan som valp. Även om mjölktänderna kommer att lossna och ersättas av de permanenta tänderna så är det bra att hunden har vant sig vid rutinen och tandborstningen fungerar när de permanenta tänderna sen är på plats.

Så borstar du tänderna på din valp