Det viktiga samarbetet

Det viktigaste i valpens liv är relationen till dig som ägare. Att bygga upp ett samarbete er emellan genom motivation och belöning skapar en stark relation och förtroende för varandra.

Små övningar dagligen, ger en stabil hund med förhoppningsvis gott självförtroende. Positiv träning ger hunden lust att samarbeta, oavsett om hunden är familjehund eller ämnad för arbete. Genom att sätta dig in i hundars beteende, behov, uttryckssätt och mimik får du inte själv bara en bästa vän, du blir också hundens bästa vän.