Leg. Veterinär

Jesper har arbetat som kirurg med speciell inriktning på ortopedi, samt ultraljud och kardiologi vid Karlstad Djursjukhus i 18 år. Han var även med i verksamhetsledningen som delägare i 15 år. Sedan fyra år driver Jesper egen konsultverksamhet, och tjänstgör på kliniken som inhyrd specialist på ortopedi 3-4 gånger per månad.

Utbildning

Legitimerad veterinär 1987, vidareutbildning inom ortopedi och kirurgi

Specialområde

Ortopedi, kirurgi, hältutredningar, kardiologi