Leg. Veterinär

Utbildning

Legitimerad veterinär 1987, vidareutbildning inom ortopedi och kirurgi

Specialområde

Ortopedi, kirurgi, hältutredningar, kardiologi

Jesper har arbetat som kirurg med speciell inriktning på ortopedi, samt ultraljud och kardiologi vid Karlstad Djursjukhus i 18 år. Han var även med i verksamhetsledningen som delägare i 15 år. Sedan fyra år driver Jesper egen konsultverksamhet, och tjänstgör på kliniken som inhyrd specialist på ortopedi 3-4 gånger per månad.