Remissformulär

Remitterande veterinär

Om du inte remitterar hela fallet, vänligen beskriv noga nedan vilken/vilka undersökningar/åtgärder du remitterar.

Djurägare

Om djuret

Orsak till remiss

Dokument och journalkopior

Om det finns ytterligare dokument/journalkopior, vänligen skicka dem via e-post till vastra.remiss@anicura.se. Röntgenbilder vill vi helst ha på CD-skiva eller USB-sticka.