AniCura Läckeby Djursjukhus

Professionell remittering med omtanke

På AniCura Kalmarsund är vi övertygade om att vi, tillsammans med dig som remitterande kollega, har större möjlighet att driva utvecklingen inom djursjukvården framåt. Vårt mål är att du ska känna att vi som remissinstans är en trygg partner, att vi ger bästa möjliga vård till våra patienter och ett respektfullt och professionellt bemötande av kunden.

Vi tar emot remisser inom de flesta veterinärmedicinska ämnesområden så som bilddiagnostik och ultraljud, dermatologi, internmedicin, kardiologi, neurologi, kirurgi, odontologi.

För att hjälpa patienten på bästa sätt är det viktigt att vi får en tydlig remiss där det framgår vad som gjorts och vad som önskas. En journalkopia ska bifogas, för att se tidigare behandlingar och undersökningar, tillsammans med röntgenbilder i högupplöst format. Vid ortopedremisser behöver vi dina bilder i DICOM.

För akuta remissfall

Är det viktigt att ringa oss och meddela vad som gäller och att patienten ska åka akut. Vi vill kunna förbereda och se till att vi har nödvändig kompetens på plats och möjlighet att ta hand om patienten på allra bästa sätt.

Ring vår växeltelefon 0480- 42 97 00.

E-post (enbart för remitterande veterinär): kalmarsund.remiss@anicura.se

Remitterande veterinär

Om du inte remitterar hela fallet, vänligen beskriv noga nedan vilken/vilka undersökningar/åtgärder du remitterar.

Djurägare

Om djuret

Orsak till remiss

Dokument och journalkopior

Om det finns ytterligare dokument/journalkopior, vänligen skicka dem via e-post till kalmarsund.remiss@anicura.se Röntgenbilder gällande ortopediska patienter vill vi ha i DICOM.