Toggle menu

Publikationer om epilepsi

Hand kramar hund tass

Här publiceras vetenskapliga artiklar skrivna av Cecilia Rohdin, Specialist i neurologi, Diplomate ECVN och Sofie Van Meervenne, Specialist i neurologi och Diplomate ECVN.

Publikationer epilepsicentrum

Artikel utgiven i Svensk Veterinärtidning Nr 10, 2016