Toggle menu

Föreläsningar om epilepsi

AniCuras ambition är att öka kunskapen om epilepsi hos såväl veterinärer som djurägare och anordnar kvällsföreläsningar i ämnet. Nedan hittar du information kring den föreläsningsserie kring epilepsi som nyligen påbörjats. Kalendariet uppdateras kontinuerligt med kommande föreläsningar.