Utifrån de riktlinjer som det Europeiska collegiet i neurologi nyligen publicerat har vi valt att presentera en sammanfattning av dessa samt verka för att de implementeras som grund vid utredning och behandling av patienter med epilepsi inom AniCura.

International Veterinary Epilepsy Task Force

Allmänt

Epilepsi är en komplex sjukdom som drabbar hjärnan och orsakar plötslig och onormal aktivitet i nervcellernas nätverk. Epileptiska krampanfall är symtom vilka yttrar sig som icke-viljemässig motorisk aktivitet, autonoma symtom eller ett avvikande beteende. Definitionen av epilepsi är minst två oprovocerade anfall med mer än 24 timmar i mellan. Prevalensen av epilepsi i den allmänna hundpopulationen uppskattas till 0.6-0.75 %.

Epilepsi definition1

Krampanfall (seizures) kallar vi plötsliga kortvariga och övergående episoder oavsett bakomliggande orsak. Krampanfall indelas i epileptiska krampanfall och reaktiva krampanfall. Reaktiva krampanfall är detsamma som provocerade anfall och uppkommer till följd av metabol- eller toxisk påverkan.

Epileptiska krampanfall kan vara fokala eller generaliserade. Fokala epileptiskt krampanfall karaktäriseras av lateraliserade och eller fokala symptom. Fokala epileptiska anfall kan ses som:

Generaliserade epileptiska krampanfall

Karaktäriseras av bilateral cerebral involvering. Generaliserade epileptiska krampanfall kan ses endast eller som en utveckling av ett fokalt epileptiskt krampanfall.  Detta är den vanligaste manifestationen av epileptiska krampanfall på hund.

Generaliserade konvulsiva epileptiska krampanfall som involverar bilateral motorisk aktivitet

Icke-konvulsiva generaliserade epileptiska krampanfall

Fokala epileptiska krampanfall som utvecklas till generaliserade anfall 

Fokala epileptiska krampanfall kan sprida sig från den initiala regionen i cerebrum till att involvera cerebrum bilateralt.

Epilepsi delas in i idiopatisk epilepsi och strukturell epilepsi:

Idiopatisk epilepsi

  1. Idiopatisk epilepsi (genetisk epilepsi)- genen som orsakar epilepsi har identifierats/en genetisk etiologi har bekräftats
  2. Idiopatisk epilepsi (misstänkt genetisk epilepsi)- en genetisk påverkan stödjs av en ökad prevalens inom rasen (>2%). En lista med raser som har en hög förekomst av epilepsi i jämförelse med den allmänna hundpopulationen finns presenterad av Hülsmeyer2.
  3. Idiopatisk epilepsi (epilepsi av okänd orsak)- epilepsi där den underliggande orsaken ännu inte är känd och där inga strukturella förändringar kan påvisas.

Strukturell epilepsi

Karaktäriseras av epileptiska anfall som provocerats till följd av intrakraniell/cerebral patologi så som vaskulär förändring/infektion/tumör/trauma/anomali/utvecklingsrubbning eller degenerativ förändring.

 


1. [Berendt M, Farquhar RG, Mandigers PJ, et al. International veterinary epilepsy task force consensus report on epilepsy definition, classification and terminology in companion animals. BMC veterinary research 2015;11:182.]

2. [Hülsmeyer V, Fischer A, Mandigers P, DeRiso L, Berendt M, Rusbridge C et al. Current evidence for idiopathic epilepsy in purebred dogs. BMC veterinary research 2015; 11:175]