Toggle menu

Diagnostik av hundar med epilepsi


Utredningen av patienter med epileptiska krampanfall innehåller två grundläggande punkter för vilka redovisas nedan.

  1. Fastställa huruvida episoden som hunden haft var ett epileptiskt krampanfall1.
  2. Påvisa en bakomliggande orsak till de epileptiska krampanfallen

Diagnosen idiopatisk epilepsi är en uteslutningsdiagnos och kan fastställas med olika grad av sannolikhet utifrån ett antal kriterier ”three-tier confidence level”. Den högsta graden, Tier III, anger högst nivå av sannolikhet att diagnosen idiopatisk epilepsi är korrekt.

Tier I konfidens nivå:

  • En anamnes som innehåller två eller fler oprovocerade epileptiska krampanfall som inträffar med mer än 24 timmars intervall, en ålder vid anfallsdebut mellan 6 månader och 6 års ålder, normal allmän klinisk- och neurologisk undersökning mellan anfallen samt inga avvikelser på allmänna blod- och urinprover.

Tier II konfidens nivå:

  • Tier I och normala fastegallsyror och gallsyror efter belastning, normal magnetisk resonanstomografi (MRT) undersökning av hjärnan (baserat på specifika MRT protokoll2 ) och inga avvikelser på cerebrospinalvätskeprov (CSF).

Tier III konfidens nivå:

  • Tier I, II samt påvisande av elektroencefalografiska avvikelser karakteristiska för epilepsi.

MRT av hjärnan och rutin CSF undersökning rekommenderas efter att reaktiva krampanfall uteslutits på hundar med en anfallsdebut yngre än 6 månader och äldre än 6 år, interiktala neurologiska avvikelser som indikerar en intrakraniell lokalisation, status epileptikus eller kluster anfall vid anfallsdebut samt vid refraktär epilepsi trots behandling med adekvat antiepileptika titrerat upp till högsta tolererad dos.

 


1. Rusbridge C, Long S, Jovanovik J, et al. International Veterinary Epilepsy Task Force recommendations for a veterinary epilepsy-specific MRI protocol. BMC veterinary research 2015;11:194]

2. [ De Risio L, Bhatti S, Munana K, et al. International veterinary epilepsy task force consensus proposal: diagnostic approach to epilepsy in dogs. BMC veterinary research 2015;11:148]