Epilepsicentrum

Syftet med epilepsicentrum är att bidra med vetenskapligt underbyggd information kring sjukdomen epilepsi på hund och katt.

Denna information känns angelägen då det, trots att epilepsi är en förhållandevis vanlig sjukdom, råder en hel del osäkerhet kring utredning och behandling av denna sjukdom. På hemsidan kommer rekommendation kring utredning och behandling presenteras tillsammans med möjligheter till vägledning/rådgivning gällande specifika fall. Här lämnas även information kring den föreläsningsserie kring epilepsi som nyligen påbörjats.