Epilepsicentrum

Syftet med Epilepsicentrum är att bidra med vetenskapligt underbyggd information kring sjukdomen epilepsi på hund och katt.

Trots att epilepsi är en förhållandevis vanlig sjukdom, råder en hel del osäkerhet kring utredning och behandling av denna sjukdom. Några kapitel på den här sidan vänder sig i första hand till veterinärer. Här presenterar vi rekommendationer kring utredning och behandling tillsammans med möjligheter till vägledning/rådgivning gällande specifika fall. 

Läs mer om epilepsi hos hund.

Läs mer om epilepsi hos katt.