Epilepsicentrum

Syftet med Epilepsicentrum är att bidra med vetenskapligt underbyggd information kring sjukdomen epilepsi på hund och katt.

Trots att epilepsi är en förhållandevis vanlig sjukdom, råder en hel del osäkerhet kring utredning och behandling av denna sjukdom. 

Remittera till Epilepsicentrum

AniCura Djursjukhuset Albano

AniCura Kalmarsund

närbild på en golden retriever hund som ligger på en filt

Epilepsi hos hund

Epilepsi hos hund
katt i famnen på en manlig veterinär

Epilepsi hos katt

Epilepsi hos katt