Vi vill helst ha röntgenbilder i Dicom-format, och helst på skiva/sticka då det ger bättre bildkvalitet.

Skriv om du remitterar hela fallet eller om du enbart remitterar till en undersökning, exempelvis ultraljud. För att undvika missförstånd är det viktigt att både vi och ägaren informeras om detta. När patienten enbart remitteras för en undersökning lämnas svaret till djurägaren av remitterande veterinär dvs. av dig.

Vi har oftast reserverade tider för remisser, men en del av våra veterinärer har långa väntetider. Ange därför gärna att vi kan byta till ett likvärdigt alternativ i de fall du remitterar till en specifik specialist.

Klicka på "Skicka" längst ned i formuläret. Våra remisskoordinatorer kontaktar djurägaren för tidsbokning.

Remitterande veterinär

Om du inte remitterar hela fallet, vänligen beskriv noga nedan vilken/vilka undersökningar/åtgärder du remitterar.

Djurägare

Om djuret

Orsak till remiss

Dokument och journalkopior

Om det finns ytterligare dokument/journalkopior, vänligen skicka dem via e-post till albano.remiss@anicura.se. Röntgenbilder vill vi helst ha på CD-skiva eller USB-sticka.