Toggle menu

Remissformulär Bild


För snabb och korrekt hantering ber vi dig att fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tack på förhand!

  • Skriv om du remitterar hela fallet eller om du enbart remitterar till bilddiagnostik. För att undvika missförstånd är det viktigt att både vi och ägaren informeras om detta. När patienten enbart remitteras för en undersökning lämnas svaret till djurägaren av remitterande veterinär dvs. av dig.

  • Klicka på "Skicka" längst ned i formuläret. Vår remisskoordinator kontaktar djurägaren för tidsbokning
Prioritet
Remissvar önskas via
Fallet remitteras för:
Modalitet
Är djuret i skick att sederas?
Är djuret i skick att sövas?
COR/PULM
Har djuret friska njurar? Krea rek över 8 år
Djurets kön