För snabb och korrekt hantering ber vi dig att fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tack på förhand!

Remissformulär bilddiagnostik

Prioritet
Remissvar önskas via
Fallet remitteras för
Modalitet
Är djuret i skick att sederas?
Är djuret i skick att sövas?
COR/PULM
Har djuret friska njurar? Vid DT undersökning (inför kontrastgiva) rekommenderas ett kreatininvärde (inte äldre än 3 mån). Detta gäller ej vid frågeställning armbågsdysplasi hos unga individer.
Djurets kön