veterinär och kattunge

Med anledning av övergången till nytt journalsystem

Vi begränsar vårt akutintag kraftigt från och med 5 november

Den 8 november går vi över till nytt journalsystem. Detta innebär att vi till en början har färre tider att erbjuda till kund på våra specialistmottagningar, färre inskrivna djur för vård och operation samt begränsad möjlighet att ta emot akut sjuka djur.

Vår remissavdelning kommer under de första tre veckorna (8-28 november) att fokusera på att hantera remisser via mail. Vi kommer därför inte ta emot samtal på remisstelefonen under denna tid. Vi hänvisar er till att maila in remissen. Vid ett akut sjukt djur d.v.s. djur som behöver komma in via akutmottagningen ringer ni till vårt hemliga nummer.

Observera att vi har kraftigt begränsat akutintag från och med 5 november och främst tar emot djur med livshotande tillstånd som inte kan åka till annat djursjukhus. Övriga hänvisar vi vidare till andra verksamheter.

Vi vill också meddela att vi kommer ha längre svarstider på remisser under en period framåt. I de fall vi inte kan erbjuda er kund en tid hos oss kommer vi återkoppla detta till er per mail och be er att själva ordna med remiss till annan instans.

Med förhoppning att omställningen till nytt journalsystem ska ske smidigt så vi snart är beredda att hjälpa er i större utsträckning igen ber vi om er förståelse för denna period.

Vänligen

Remiss Albano

P.S. Kom ihåg att alltid skriva med ägarens personnummer och djurets försäkringsnummer i remissen, annars kan vi från och med nu inte registrera patienten eller ordna reglering med försäkringsbolaget. D.S.