Toggle menu

AniCura Djursjukhuset Albano


Vi tar emot patienter från kliniker över hela landet för vidare utredningar, behandlingar och operationer.

Skicka remissen

Vi tar emot remisser, remissvar och journalkopior via mail, post och telefon.

E-mail: albano.remiss@anicura.se  OBS! Använd den mailadressen för allt som rör remisser.
Post
: Remisskoordinator, AniCura Djursjukhuset Albano, Rinkebyvägen 21 A, 182 36 Danderyd
Fax: 08-505 304 01
Online via formulär på hemsida: Klicka här för att komma till remissformumuläret

Inbokning till specialister/icke akuta åtgärder

Våra remisskoordinatorer Susanne Narfström, Ulrika Sköld och Gabriella Holmberg-Kivinen bevakar inkomna remisser för inbokning till specialister/icke akuta åtgärder alla vardagar mellan kl. 8.00 och 17.00 och besvarar då även övriga frågor på remisstelefonen 08-505 304 74. OBS! detta nummer är endast avsett för remitterande veterinärer.

 • Inkommande remisser/bilagor bevakas kontinuerligt under våra öppettider.
 • Remisskoordinator kontaktar djurägaren snarast och föreslår tid.
 • Bokad tid meddelas remitterande veterinär via mail.
 • Remitterande veterinär får återkoppling av behandlande veterinär så snart djuret är färdigbehandlat.

OBS! Vi har alltid tider reserverade för remisser, men en del av våra veterinärer har långa väntetider. Ange därför gärna att/om vi kan byta mot ett likvärdigt alternativ i de fall du remitterar till en specifik specialist.

Remissens innehåll

För snabb och korrekt hantering bör remissen uppfylla punkterna nedan;

 • Uppgift om djurägarens namn, adress, telefon samt personnummer
 • Uppgifter om djuret; namn, ras, kön, födelsedata
 • Uppgift om försäkringsbolag och helst ett förhandsbesked
 • Remissen bör också helst vara dataskriven
 • Journalkopia bör bifogas liksom röntgenbilder om sådana finns
 • Vi vill helst ha bilder i Dicom-format och helst på skiva/sticka då det ger bättre bildkvalitet.
 • Remitterande veterinär ska skriva sitt namn tydligt
 • Frågeställning/önskad undersökning ska tydligt framgå
 • Skriv också gärna om du remitterar hela fallet eller om du enbart remitterar till en undersökning, exempelvis ultraljud. För att undvika missförstånd är det viktigt att både vi och ägaren informeras om detta. När patienten enbart remitteras för en undersökning lämnas svar av remitterande veterinär dvs. av dig.