Remissformulär

Remiss AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen:

Om ni själva tar hand om hela fallet och vi endast en undersökning, så är det ni som ger svar/har återbesök med djurägaren. Viktigt att både vi och djurägaren får information om det för att undvika missförstånd - tack!

När du klickar på "Skicka" längst ned i remissformuläret nedan, och allt är rätt ifyllt, kommer du till en sida där det står ”Tack” och en liten hälsning från oss – det betyder att din remiss gått iväg till oss. Glöm inte att du kan bifoga en bilaga.

För våra bildpatienter

Djuret måste vara tillräckligt stabilt för att kunna klara av en sedering/ narkos samt kunna åka hem direkt efter undersökningen. Vi gör en bedömning av fallet och huruvida patienten är lämplig för datortomografi eller magnetkamera, därefter ringer vi djurägaren och bokar en tid. Ge gärna denna info till djurägare!

Om djuret inte är stabilt, kräver eftervård alternativt om remitterande veterinär inte önskar fortsätta driva utredningen måste patienten gå via polveterinär på Bagarmossen innan den kan bokas till den bilddiagnostiska avdelningen.

Tack så mycket!

Remitterande veterinär

Om du inte remitterar hela fallet, vänligen beskriv noga nedan vilken/vilka undersökningar/åtgärder du remitterar.

Djurägare

Om djuret

Orsak till remiss

Om ni remitterar en patient, som är över 7 år, där undersökningen kräver att djuret sövs vill vi att ni har tagit ett pre-op.blodprov samt lyssnat efter eventuellt blåsljud.

Dokument och journalkopior

Om det finns ytterligare dokument/journalkopior, vänligen skicka dem via e-post till bagarmossen.remiss@anicura.se.