För snabb och korrekt hantering ber vi dig att fylla i formuläret så noggrant som möjligt. Tack på förhand!

Om du remitterar hela fallet bör en tid bokas för poliklinikbesök bokas innan eventuell DT. När patienten enbart remitteras för en undersökning lämnas svaret till djurägaren av remitterande veterinär dvs. av dig.
För att undvika missförstånd är det viktigt att både vi och ägaren informeras om detta.
Alla DT undersökningar skickas till England för expertutlåtande, DT-svaret kan således dröja beroende på arbetsbelastning. Om du inte begärt snabb- eller akutsvar så kommer svaret vanligen inom 7-14 dagar.
Klicka på "Skicka" längst ned i formuläret. Vår remisskoordinator kontaktar djurägaren för tidsbokning.

Fylls i av remitterande veterinär