Remisser

På AniCura värnar vi det goda kollegiala samarbetet vi har med veterinärer inom och utanför vår familj. Vi ser alltid till djurets bästa och har inga regler om specifika remissvägar.

Samtliga djursjukhus och många djurkliniker inom AniCura tar emot remitterade patienter från andra veterinärer för vidare utredning och behandling, eller för en specifik undersökning som exempelvis hjärtultraljud. AniCura har också en mycket utvecklad laboratorieverksamhet som tar emot en stor mängd prover för analys.

Våra djursjukhus och djurkliniker kan ha skillnader i remissrutiner och veterinärer som vill remittera patienter eller skicka prover ombeds därför ta kontakt med respektive remisskoordinator eller läsa om förfarandet vid respektive djursjukhus eller djurklinik under länkarna till vänster. Använd gärna de elektroniska remissformulären där sådana finns.