Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2015

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Specialområde

Akut- och intensivvård