Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2012

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Specialområde

Internmedicin och ultraljud