Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Ingår i kirurgi/ortopedi-teamet

Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2006

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Under utbildning: Specialist i kirurgi hos hund och katt (kirurgi och ortopedi)

Specialområde

Ortopedi och kirurgi