Residency i internmedicin

Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2003, University of Leipzig

ECVIM-CA Residency small animal internal medicine

Tysk specialist i internmedicin för smådjur

Specialområde

Ultraljud

Expertis

Internmedicin