Ansvarig veterinär - Bilddiagnostik

Ingår i bilddiagnostik-teamet

Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2008

Specialområde

Bilddiagnostik (ultraljud/röntgen/MR/DT)