Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt. Veterinär- och avdelningschef.

Veterinärchef Prespecialisten och avdelningschef - Akut/IVA samt Poliklinik och Rehab.

Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2013

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Specialområde

Akut- och intensivvård