Master i infektionssjukdomar

Ingår i internmedicin-teamet

Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2010

Internship i internmedicin, Strömsholms djursjukhus

Master i infektionssjukdomar, University of Edinburgh

Under utbildning: Doktorand i infektionssjukdomar, University of Edinburgh

Specialområde

Internmedicin och infektionssjukdomar