Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 1988

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Specialist i reproduktionssjukdomar hos hund och katt

AI-kompetens (Artificiell insemination)

Specialområde

Reproduktion (fertilitet, gynekologi)