Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Ingår i kirurgi-teamet

Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2012

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Kirurgi