Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2007

Specialområde

Odontologi (tandsjukdomar)