Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Ingår i neurologi-teamet

Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2010

Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar

Under utbildning - Cert. ESAVS neurology

Specialområde

neurologi, mjukdelskirurgi och internmedicin