Tjänstledig

Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2012

Doktorand inom reproduktion på UDS/SLU.