Legitimerad veterinär
Resident ECVCP

Ansvarig för progesteronvalidering

Utbildning

Veterinärexamen 2013

Genomgår residency i klinisk patologi på European College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP)

Specialområde

Klinisk patologi