Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2015

Under utbildning: Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Specialområde

Akut- och intensivvård