Legitimerad veterinär

Utbildning

Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialområde

Kirurgi, ortopedi, akut- och intensivsjukvård, anestesiologi (narkos och smärtlindring).