Legitimerad veterinär
Tf. Ansvarig veterinär - Prespecialisten

Utbildning

Veterinärexamen 2013

Under utbildning: Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Specialområde

Akut- och intensivvård