Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2012

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Specialområde

Akutmedicin och ultraljud