Legitimerad veterinär och diplomat i anestesi

Utbildning

Veterinärexamen

Dip. ECVAA (Europeisk diplomat inom anestesi och analgesi)

Expertis

Anestesi och analgesi (narkos och smärtlindring)