Legitimerad veterinär och diplomat i anestesi

Utbildning

Veterinärexamen

DMV, MANZCVS

EBVS® European Specialist in Anaesthesia and Analgesia

(Europeisk specialist i anestesi och analgesi)

Expertis

Anestesi och analgesi (narkos och smärtlindring)