Legitimerad veterinär

Utbildning

Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialområde

Allmän medicin och kirurgi, kirurgi och ortopedi.