Legitimerad veterinär
Tjänstledig

Utbildning

Veterinärexamen 2013

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Specialområde

Akut- och intensvvård