Veterinärchef Prespecialisten och avdelningschef - Akut/IVA

Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2013

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Specialområde

Akut- och intensivvård