Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Utbildning

Legitimerad veterinär

Veterinärexamen 2012

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Under utbildning inom anestesi och analgesi

Specialområde

Anestesi och analgesi samt akut- och intensivvård.