Legitimerad veterinär (föräldraledig)

Utbildning

Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialområde

Allmän medicin och kirurgi.