Legitimerad veterinär

Ingår i internmedicin-teamet

Utbildning

Veterinärexamen 2010

Internship i internmedicin, Strömsholms djursjukhus

Residency i internmedicin, Royal Veterinary College

Master i infektionssjukdomar, University of Edinburgh

Under utbildning: Doktorand i infektionssjukdomar, University of Edinburgh

Specialområde

Internmedicin och infektionssjukdomar