Legitimerad veterinär

Ingår i kardiologi-teamet

Utbildning

Veterinärexamen 2013

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Under utbildning till ämnesområdesspecialist i kardiologi

Inskriven på European Master of Small Animal Veterinary Medicine - cardiology

Specialområde

Kardiologi (hjärtsjukdomar) och internmedicin