Utbildning

Veterinärexamen 1988

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

AI-kompetens (Artificiell insemination)

Under utbildning: Specialist i reproduktionssjukdomar hos hund och katt

Specialområde

Reproduktion (fertilitet, gynekologi)