Legitimerad veterinär

Utbildning

Specialist i hundens och kattens sjukdomar. Under utbildning till specialist i reproduktion hund och katt.

Specialområde

Allmän medicin och kirurgi, reproduktion (fertilitet, gynekologi), AI-kompetens, kaniner.