Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2010

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Specialområde

Internmedicin, akut- och intensivvård samt blodbank.